START I ARBETEN I CV I PRESS I KONTAKT I PUBLIKATIONER
MAGDALENA NORDIN
   

 

 

 

ETT VERK OM A-KASSAN

 

Ett verk om A-kassan består av en dokumentation av processen, som har sin början 2015 och och avslutades 2017. Ansökte om överklagan till Kammarrätten, men fick avslag. Förvaltningsrättens dom är det slutgiltiga beslutet.

Verket handlar om den lilla människans kamp mot ett stort system, om när gränsen mellan fritid och konst möter en fyrkanting byråkrati, rättshaverism, rättslöshet och att falla igenom skyddsnätet.

 

Du har felaktigt beviljats en ersättningsperiod och fått ersättning utbetald från den på grund av att du felaktigt intygat att du inte har något engagemang i företag på din anmälan om arbetslöshet elektroniskt signerad av dig och inkommen till oss den 10 november 2014 när du först ansökte om arbetslöshetsersättning från och med den 18 augusti 2014. Vi har bedömt dig som företagare utan ersättningsrätt, se även beslut om rättelse ärendenr 739574. Därför har du fått ersättning för 223,50 dagar motsvarande 151 980 kronor fastän du inte skulle ha fått det.

/.../

Du är utöver din verksamhet i förlaget Bokbål också verksam som författare, konstnär, bloggare och artist. Dessa ytterligare verksamheter kan enligt vår bedömning ses som enskilda verksamheter i sig

 

Medverkade i en grupputställning på Luleå konsthall 2016.

Recension av utställningen i sin helhet https://www.lvn.se/Sarprofil-delplatser/volym/recensioner/norrland/

Omprövningen. En film bestående av inspelade myndighetssamtal. 35 min lång.

 

Övrigt:

Recension - Att möta människor med rättshaveristiskt beteende. Litterär text om processen

Försvarsbrev till A-kassan. Brevväxling med handläggare.Texten har publicerats i Det grymma svärdet nr 25.