Posts Tagged ‘göra fel’

DOMEN FRÅN A-KASSAN

juni 4th, 2016 by Maggan | 7 Comments | Filed in Arbete

Fick besked idag, här är beslutet. Jaja jag har kämpat hårt. Tack alla som stöttat mig och hjälpt till med styrkanden. Vet inte vad jag ska känna, var tvungen att ha en kompis i luren då jag läste igenom pdf-erna från A-kassan. Men tycker det är pinsamt att vara så kass på att klara av allt vad vuxenlivet innebär. Trodde vuxen var att betala sina räkningar i tid, kunna laga mat och tvätta, inte ta sms-lån och inte konsumera mer än sin inkomst. Ja det var klantigt att inte nämna Bokbål förlag till A-kassan, som aldrig nånsin gått med vinst på tio år. Kan också tillägga att jag blev beviljad socialbidrag i 8 månader trots Bokbål. Trodde verkligen inte att det skulle få så här stora konsekvenser.

nidron-20160604-quitim_img_2be4bc8a315786b960adeb13598ab1f9-f5x9

Lärarnas A-kassa beslutar att du ska betala tillbaka den ersättning motsvarande 151 980 kronor som vi felaktigt betalat ut till dig. Vi återtar även fullgjorda karensdagar. Inom några dagar kommer du att få ett inbetalningskort. Använd det för att betala. Skulden ska vara betald senast den 3 juli 2016. Här redogör vi för varför du fått ersättning som du inte skulle ha fått. Vi förklarar också varför du måste betala tillbaka den.

Du har felaktigt beviljats en ersättningsperiod och fått ersättning utbetald från den på grund av att du felaktigt intygat att du inte har något engagemang i företag på din anmälan om arbetslöshet elektroniskt signerad av dig och inkommen till oss den 10 november 2014 när du först ansökte om arbetslöshetsersättning från och med den 18 augusti 2014. Vi har bedömt dig som företagare utan ersättningsrätt, se även beslut om rättelse ärendenr 739574. Därför har du fått ersättning för 223,50 dagar motsvarande 151 980 kronor fastän du inte skulle ha fått det.

Vi beslutade den 11 november 2014 att bevilja dig inkomstrelaterad ersättning i 300 dagar från och med den 18 augusti 2014. På din anmälan om arbetslöshet elektroniskt signerad av dig och inkommen till oss den 10 november 2014 när du först ansökte om arbetslöshetsersättning från och med den 18 augusti 2014 har du intygat på heder och samvete att du inte har något engagemang i företag. Trots detta har det i efterhand framkommit att du är en av tre delägare till bokförlaget Bokbål ekonomisk förening med organisationsnummer 769616-4776, nedan kallat Bokbål. Bokbål registrerades den 24 april 2007, registrerades i momsregistret den 2 oktober 2008 och skatteregistreringen är aktiv sedan den 6 juni 2011. Du har som ledamot i styrelsen för Bokbål firmateckningsrätt då firman tecknas av styrelsen. Av Bokbåls stadgar framgår bland annat att Bokbål har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva förlag vilket ederar medlemmarnas ochandra författares litterära arbeten, eventuellt överskott fördelas medlemmarna emellan. Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att författa, formge, binda, marknadsföra och sälja verksamhetens publikationer. Bokbål bedriver förlagsverksamhet vilket innebär att ni producerar, säljer och marknadsför böcker. Du har även gett ut en egen bok på bokbål. Du har skrivit och skriver fortfarande för, vad vi kan bedöma, en följetong, Det grymma svärdet.

Bokbåls publikationer är också till försäljning hos två av de större internetbaserade bokhandlarna, Adlibris och Bokus.com. Publikationerna är tillgängliga för köp på dessa webbplatser eftersom ert förlag Bokbål finns registrerade i betaltjänsten bokinfo. Med hänvisning till ovan redovisat råder det enligt vår mening inte något tvivel om att Bokbåls verksamhet bedrivs varaktigt, yrkesmässigt och har vinstsyfte även om verksamheten hittills inte genererat vinst. Du är personligt verksam och har ett väsentligt inflytande över Bokbåls verksamhet. Du uppfyller i förhållande till Bokbål samtliga kriterier för att bedömas som företagare. Du är utöver din verksamhet i förlaget Bokbål också verksam som författare, konstnär, bloggare och artist. Dessa ytterligare verksamheter kan enligt vår bedömning ses som enskilda verksamheter i sig. När det gäller det gäller konstnärskap och artist så har du även använt dig av ett så kallat egenanställningsbolag, Frilans Finans, när du haft utställning och medverkat på Galleri verkligheten. När det gäller personer som tar uppdrag via egenanställningsbolag ska vi bedöma om du är så kallad självständig eller osjälvständig uppdragstagare. Blir uppdraget/uppdragen bedömda som självständiga är du att anse som företagare och bedöms de som osjälvständiga anses du vara anställd. I ditt fall bedömer vi att uppdragen är självständigt utförda, du anses därför som företagare även i förhållande till dessa. Du uppfyller inte villkoren för att få dina verksamheter godkända som bisysslor eftersom du inte bedrivit verksamheterna jämsides med heltidsarbete under minst tolv månader. Du uppfyller inte heller villkoren för att få dina verksamheter godkända som begränsat företagande i kombination med deltidsarbete eftersom du inte bedrivit dina verksamheter parallellt med deltidsarbete under minst sex månader.

annons_vapen

Annons Bokbål förlag.

Tags: , ,