Posts Tagged ‘pengar’

FÖRVALTNINGSRÄTTEN

oktober 8th, 2016 by Maggan | No Comments | Filed in Arbete

Har äntligen fått iväg mitt yttrande till Förvaltningsrätten. Håller på med en överklagan angående A-kassans beslut om återkrav. Mitt trassel med A-kassan har hållit på med i ett och ett halvt år nu. Orkar liksom inte ens vara trött på det längre, har accepterat att det är en del av mitt liv.

Alla kanske inte har hängt med i processen, men så här har A-kassan sammanfattat det hela i sitt brev till förvaltningsrätten:

Vårt yttrande

Bakgrund
Vid en avstämning av intyg på bolaget Frilans Finans gjorde vi en utredning om klagande var registrerat i något bolag. Vi kunde då konstatera att hon var registrerad styrelseledamot med firmateckningsrätt i en momsregistrerad och skatterättsligt aktiv ekonomisk förening där hon var en av tre medlemmar. Vi bedömde att hon uppfyllde företagarkriterierna i arbetslöshetsförsäkringens mening redan från första ansökningsdagen den 18 augusti 2014. Hon hade aldrig meddelat oss att hon hade något extraarbete eller engagemang i något företag, varför vi även utredde om hon uppfyllde något av undantagen i form av bisyssla eller enligt 5 § ALFFo utan att finna hennes verksamhet kunde bedömas som bisyssla eller s.k. kombinatör (17/10-regeln).

Vårt ställningstagande om att MN var företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening innebar i förlängningen att vi tog flera beslut varav de övriga är föremål för omprövning.

Vi bedömer att vi har haft fog för att inom ramen för 63-65 § ALF upphäva vårt tidigare beslut om ersättningsrätt och vi anser i det här överklagandet eller i övrigt inte har framförts någon omständighet som föranleder oss att ändra uppfattning i målet och vi yrkar därför att överklagandet avslås och att Förvaltningsrätten fastställer Lärarnas A-kassas beslut.

img_9496

När jag var ute på krogen för ett par helger sen så fick jag höra om en kompis kompis som spelade på aktier för flera hundra tusen, fick ut en vinst på över 50 000 kronor samtidigt som han gick på A-kassa. Enligt kompisen så fick man göra det, eftersom det handlar om privata pengar och räknas då som hobby.

Jag ringde faktiskt upp A-kassan och frågade om det här stämde. Vad jag förstår så har A-kassan ingen rätt att lägga sig i vad du gör med dina pengar. Du kan spekulera i aktier för flera miljoner utan att dom har nån möjlighet att lägga sig i. Samma gäller poker, trav eller vad som helst. När det gäller att stå till arbetsmarknadens förfogande så är deras ända kontrollfunktion genom redovisa att man klarar av att söka arbete samtidigt. De går alltså inte gå in och kollar på hur omfattande ens spekulationer är. Rent hypotetiskt skulle en aktiespelare kunna bli dömd att inte stå till arbetsmarknadens förfogande, men A-kassan kände inte till några rättsfall där någon fått indragen A-kassa pga detta.

Det är lätt att tro att A-kassan hatar kultur, då en t ex en nätpokerspelare får mycket större frihet än en kulturarbetare. Men det är faktiskt felaktigt. För elitidrottare gäller ganska hårda regler. Så här står det på Unionens hemsida:

Om du är idrottare på högre nivå anses du normalt inte att stå till arbetsmarknadens förfogande på det sätt som avses i arbetslöshetsförsäkringen.

Idrottsengagemanget medför, på grund av sin omfattning och karaktär, att du inte kan anses var oförhindrad att åta dig arbete och du uppfyller därför inte grundvillkor för rätt till ersättning. Det har ingen betydelse om du utövar en individuell sport eller en lagsport.

Fick också höra om ett rättsfall där en person blev friad trots att ha ägt en femtedel av aktier i ett företag. Men eftersom de ansåg att en femtedel inte handlade om tillräckligt stort inflytande i företaget friades personen. Bland annat därför att han inte satt med i styrelsen.

Man får alltså inte sitta med i styrelsen på en ekonomisk förening som aldrig redovisat någon vinst, men däremot äga en femtedel av aktier i ett företag.

När det gäller aktier och A-kassa har det kommit lagförslag på ändringar genom åren men de har aldrig fått någon genomslagskraft.

Tags: , , , , , , ,

DOMEN FRÅN A-KASSAN

juni 4th, 2016 by Maggan | 7 Comments | Filed in Arbete

Fick besked idag, här är beslutet. Jaja jag har kämpat hårt. Tack alla som stöttat mig och hjälpt till med styrkanden. Vet inte vad jag ska känna, var tvungen att ha en kompis i luren då jag läste igenom pdf-erna från A-kassan. Men tycker det är pinsamt att vara så kass på att klara av allt vad vuxenlivet innebär. Trodde vuxen var att betala sina räkningar i tid, kunna laga mat och tvätta, inte ta sms-lån och inte konsumera mer än sin inkomst. Ja det var klantigt att inte nämna Bokbål förlag till A-kassan, som aldrig nånsin gått med vinst på tio år. Kan också tillägga att jag blev beviljad socialbidrag i 8 månader trots Bokbål. Trodde verkligen inte att det skulle få så här stora konsekvenser.

nidron-20160604-quitim_img_2be4bc8a315786b960adeb13598ab1f9-f5x9

Lärarnas A-kassa beslutar att du ska betala tillbaka den ersättning motsvarande 151 980 kronor som vi felaktigt betalat ut till dig. Vi återtar även fullgjorda karensdagar. Inom några dagar kommer du att få ett inbetalningskort. Använd det för att betala. Skulden ska vara betald senast den 3 juli 2016. Här redogör vi för varför du fått ersättning som du inte skulle ha fått. Vi förklarar också varför du måste betala tillbaka den.

Du har felaktigt beviljats en ersättningsperiod och fått ersättning utbetald från den på grund av att du felaktigt intygat att du inte har något engagemang i företag på din anmälan om arbetslöshet elektroniskt signerad av dig och inkommen till oss den 10 november 2014 när du först ansökte om arbetslöshetsersättning från och med den 18 augusti 2014. Vi har bedömt dig som företagare utan ersättningsrätt, se även beslut om rättelse ärendenr 739574. Därför har du fått ersättning för 223,50 dagar motsvarande 151 980 kronor fastän du inte skulle ha fått det.

Vi beslutade den 11 november 2014 att bevilja dig inkomstrelaterad ersättning i 300 dagar från och med den 18 augusti 2014. På din anmälan om arbetslöshet elektroniskt signerad av dig och inkommen till oss den 10 november 2014 när du först ansökte om arbetslöshetsersättning från och med den 18 augusti 2014 har du intygat på heder och samvete att du inte har något engagemang i företag. Trots detta har det i efterhand framkommit att du är en av tre delägare till bokförlaget Bokbål ekonomisk förening med organisationsnummer 769616-4776, nedan kallat Bokbål. Bokbål registrerades den 24 april 2007, registrerades i momsregistret den 2 oktober 2008 och skatteregistreringen är aktiv sedan den 6 juni 2011. Du har som ledamot i styrelsen för Bokbål firmateckningsrätt då firman tecknas av styrelsen. Av Bokbåls stadgar framgår bland annat att Bokbål har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva förlag vilket ederar medlemmarnas ochandra författares litterära arbeten, eventuellt överskott fördelas medlemmarna emellan. Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att författa, formge, binda, marknadsföra och sälja verksamhetens publikationer. Bokbål bedriver förlagsverksamhet vilket innebär att ni producerar, säljer och marknadsför böcker. Du har även gett ut en egen bok på bokbål. Du har skrivit och skriver fortfarande för, vad vi kan bedöma, en följetong, Det grymma svärdet.

Bokbåls publikationer är också till försäljning hos två av de större internetbaserade bokhandlarna, Adlibris och Bokus.com. Publikationerna är tillgängliga för köp på dessa webbplatser eftersom ert förlag Bokbål finns registrerade i betaltjänsten bokinfo. Med hänvisning till ovan redovisat råder det enligt vår mening inte något tvivel om att Bokbåls verksamhet bedrivs varaktigt, yrkesmässigt och har vinstsyfte även om verksamheten hittills inte genererat vinst. Du är personligt verksam och har ett väsentligt inflytande över Bokbåls verksamhet. Du uppfyller i förhållande till Bokbål samtliga kriterier för att bedömas som företagare. Du är utöver din verksamhet i förlaget Bokbål också verksam som författare, konstnär, bloggare och artist. Dessa ytterligare verksamheter kan enligt vår bedömning ses som enskilda verksamheter i sig. När det gäller det gäller konstnärskap och artist så har du även använt dig av ett så kallat egenanställningsbolag, Frilans Finans, när du haft utställning och medverkat på Galleri verkligheten. När det gäller personer som tar uppdrag via egenanställningsbolag ska vi bedöma om du är så kallad självständig eller osjälvständig uppdragstagare. Blir uppdraget/uppdragen bedömda som självständiga är du att anse som företagare och bedöms de som osjälvständiga anses du vara anställd. I ditt fall bedömer vi att uppdragen är självständigt utförda, du anses därför som företagare även i förhållande till dessa. Du uppfyller inte villkoren för att få dina verksamheter godkända som bisysslor eftersom du inte bedrivit verksamheterna jämsides med heltidsarbete under minst tolv månader. Du uppfyller inte heller villkoren för att få dina verksamheter godkända som begränsat företagande i kombination med deltidsarbete eftersom du inte bedrivit dina verksamheter parallellt med deltidsarbete under minst sex månader.

annons_vapen

Annons Bokbål förlag.

Tags: , ,

DET VAR VÄRT ETT FÖRSÖK I VARJE FALL

maj 2nd, 2013 by Maggan | 1 Comment | Filed in Arbete

Sökte kulturpengar från kulturhuvudstadåret, men fick avslag. 20 000 spänn hade suttit fint, men jag får väl söka lyckan som vårdbiträde i Norge.

Bild 104

Tags: , ,

BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE IN THIS WORLD

april 13th, 2013 by Maggan | No Comments | Filed in Diverse

Tags: , , , ,

JAG BORDE FÅ TENSTA KONSTHALLS PENGAR

januari 25th, 2013 by Maggan | No Comments | Filed in Konst

Ja varför ska man gå och titta på utställningar när man kan besöka min blogg? Den här tycker jag var fin, min kompis hade den som vykort på sitt kylskåp så jag fotade av den.

Konsten och Konsthallar har ju nån slags vision av att nå ut till lite alla möjliga personer. Men bara för att man öppnar en konsthall i ett visst område betyder det inte att alla börjar intressera sig för konst. Jag skulle inte börja träna Ju Jutsu bara för att det öppnar en Ju Jutsuklubb i mitt bostadsområde. Konsthallar drar en viss typ av människor eftersom konsten presenteras på ett bajsnödigt sätt. Det drar till sig pensionerade kvinnor med för mycket pengar och för lite att göra. Även om alla är välkomna på ett vernissage eller dylikt så kommer vissa människor aldrig att känna sig bekväma i det sammanhanget.

Men det är där min blogg kommer in, då kan dom sitta hemma och ta del av samma sak som i en konsthall, fast konsten här är bättre. En gång ställde jag frågan vilka som läser min blogg och här är några. Ja jag tror Tensta Konsthall är bra avundsjuka på min konstpublik:

Jag fyller snart 28 år och har 30-årskris. Har ganska nyligen lämnat min man för en nittonåring. Alla vill döda mig. Nästan. Jag älskar kläder och skor och smink FAST att jag är tjock. Och så musiken, jag älskar musik. Men bara på vinyl och Spotify.
Jag målar också, ibland. Nu har jag försökt måla Morrissey i en månad men det går åt helvete. Ah, just det, jag är arbetslös, men jag har två barn. Frågar folk brukar jag säga att jag är mammaledig, fast att båda barnen är över 4. Jag har tre djur, två nakna råttor och en kanin.

Jag heter Steven och ar 26 ar gammal. Uppvuxen i Tunis dar min far var larare i engelska sprak. Just nu jag flyttat till Pajala i syfte att jobba for Northland resources som informator. Laser en stor mangd svenska bloggar for att lara kanna Sverige och manniskorna som bor dar. Mina intressen ar fisken (med fluga), arts & culture samt traffa trevliga folk. Har ingen egen familj, men tanker att jag kanske far en i Sverige. =) Tycker om att du skriver arliga, seriosa inlagg pa din blogg. Aldrig sett dig irl, men heller inte bott i norra sverige sarskilt lange.

Jag är 29 år och bor i gränna, långtidssjukskriven pga av dåligt psyke. Så på dagarna tittar jag mycket på tv och surfar på internet. Och dricker cocacola. Jag testade att blogga en gång, men blev paranoid av självutlämnandet det innebar.
Klädstil, mycket mjukisbraller, tights, luvtröjor och lite fräcka nagellack. Förra året köpte jag ett chanel nagellack, det är det mest dyrbara jag har. De flesta av mina kläder är svarta och lila. Konst är ett av mina intressen, jag skapar inte så mycket som jag hade velat, utan tittar mest på andras konst. Jag gillar djur också. Jag har en hund och en katt. Om jag flyttar till hus någon gång vill jag ha en ponny också, som kan beta gräset så man slipper klippa det med gräsklippare, det kanske även kan gå att lära den konster?

Tags: , , ,

KONST OCH FRAMGÅNG

december 5th, 2012 by Maggan | 1 Comment | Filed in Konst

Det här med konst och att sälja är en fråga man får ofta. Jag har inte förstått mig på det där med att sälja, jag tycker jag jobbar väldigt kommersiellt. Men Iris Smeds har föreläst i ämnet konst och ekonomi, det var väldigt lärorikt.

Hittade en väldigt fin bild på nätet som illustrerar det här ämnet.

Jag gjorde en likadan bild fast då jag står vid min egen konst. Utställningen är från Norrtälje konsthall.

Tags: , , ,

DET NYA ORDET: SAVEOHOLIC

december 3rd, 2012 by Maggan | 1 Comment | Filed in shopping

Såg att Blondinbella använt sig av ett nytt ord, Saveoholic. Tydligen är det motsatsen till Shopoholic. Det är det senaste just nu, att vara sparsam. Skönt att någon äntligen försöker göra det trendigt att hitta alla sina kläder i soprum och dricka slattar på uteställen.

Här är mina bästa ekonomitips:

Ät bara kolhydrater och lök allt annat är dyrt.

Smuggla in folköl på krogen och drick upp dom på toaletten. Om du tycker att det är dyrt att köpa folköl, investera i en 90-talsmilitärväska. Dom rymmer exakt fyra folköl. Då kan du gå in i en butik och fylla väskan med fyra öl och gå ut.

Se till att ha ett jobb då du har arbetskläder. Ha på dig dom på fritiden också.

Far aldrig ut på grejer, då går det lätt massa onödiga pengar. Håll dig hemma framför internet istället. Det är dessutom oftast roligare.

Dumpsting ska man INTE hålla på med. Det är tecken på att man inte är en äkta saveoholic utan att man låtsas bry sig om politik, har dreads och tycker att alla som inte röstar på KPML(r) är moderater som äter barn.

Tags: , , , ,

DAGENS PORTRÄTTBILD

oktober 15th, 2012 by Maggan | No Comments | Filed in Arbete, Dagens outfit

Är ledig idag, i varje fall från konst. Här får ni en gammal porträttbild som jag tycker är snygg.

Ringde till socialtjänsten idag, jävla soc-kärring! Dom tycker att man ska ha levt på existensminimum tre månader bakåt i tiden för att få socbidrag. Vem fan har 3 månaders uppsägningstid? Man har ju tur om man har en veckas uppsägningstid.

Tags: , ,

MIN LUNCH

maj 23rd, 2012 by Maggan | 1 Comment | Filed in Arbete

Fuck vad jag hatar 4-timmarspass! Även om man kliver upp och släpar sig till sitt jobb varje dag och tycker man är där jämt så är man ändå alltid utan pengar. Nu blir det havregryn och vatten.

Tags: , , ,

JAG ÄR RIK!

april 12th, 2012 by Maggan | No Comments | Filed in Arbete, Konst, Umeå kommun

Jag har lyckats sälja en målning till Umeå kommun. Det innebär att jag har råd att jobba med konst på heltid under en period. Tusen tack! Jag ska använda pengarna väl.

Tags: , , ,